Muhtar.net
 
¬»Ѕ≤– ј –≈„≈… (ƒ–≈—»–”¬јЋ№Ќ» ј ≤ ѕќћ≤„Ќ» ј)
 


÷≥ль прийому - розвинути в собаки навики активного принюхуванн¤ ≥ диференц≥юванн¤ запах≥в.
ќсновним умовним подразником Ї команда "нюхай" ≥ жест - в≥льне викиданн¤ правоњ руки вб≥к обраних предмет≥в. ƒопом≥жними - команда "апорт" ≥ "фу". як безумовний подразник використовують ласощ≥.
ѕрийом ввод¤ть п≥сл¤ того, коли собака "зац≥кавлений" у п≥дношенн≥ предмет≥в, добре п≥дносить предмет до дресирувальника ≥ виконуЇ п≥дзив ≥ посадку.


¬иб≥рка предмет≥в носить п≥дготовчий характер, вона полегшуЇ перех≥д до б≥льш складних прийом≥в - до виб≥рки людини по њњ ≥ндив≥дуальному запаху з ≥нших людей ≥ виб≥рц≥ сл≥ду з р¤ду ≥нших сл≥д≥в.
ћетоди ≥ техн≥ка побудови прийому. ѕобудова прийому починаЇтьс¤ в полегшених умовах навколишнього середовища - рано вранц≥, на в≥льн≥й в≥д сторонн≥х запах≥в м≥сцевост≥ ≥ з м≥н≥мальною к≥льк≥стю в≥двол≥каючих подразник≥в.


ѕрийом в≥дпрацьовуЇтьс¤ в чотири посл≥довних пер≥оди. ¬ 1 ≥ 2-й пер≥оди в≥дпрацьовуЇтьс¤ виб≥рка "своњх речей" ≥ в 3-4-й пер≥оди - виб≥рка "чужих речей".
1-й пер≥од. «адачею першого пер≥оду Ї виробити в собаки навик виб≥рки "своЇњ" реч≥ (реч≥ дресирувальника) з р¤ду однакових предмет≥в, що не мають запаху сторонн≥х облич.
2-й пер≥од. «адачею другого пер≥оду Ї виробити в собаки навик виб≥рки "своЇњ" реч≥ з однакових предмет≥в що мають запах сторонн≥х людей.
3-й пер≥од. «адачею третього пер≥оду Ї виробити в собаки навик виб≥рки з однакових предмет≥в, що не мають запаху людей, предмета з запахом сторонньоњ людини.
4-й пер≥од. «адачею четвертого пер≥оду Ї виробити в собаки навик виб≥рки предмета з запахом одн≥Їњ сторонньоњ людини з ≥нших предмет≥в ≥з запахом ≥нших сторонн≥х людей.
¬иб≥рка собакою предмет≥в у цей пер≥од виробл¤Їтьс¤ у вс≥л¤ких комб≥нац≥¤х з 10-15 предмет≥в ≥ зак≥нчуЇтьс¤ "сл≥пою" виб≥ркою.


ѕри систематичних зан¤тт¤х цим прийомом у собаки через 2-2,5 тижн¤ виробл¤Їтьс¤ ч≥ткий навик розр≥зненн¤ запах≥в.
ѕерш н≥ж перейти до в≥дпрацьовуванн¤ навику, рекомендуЇтьс¤ попередньо п≥дкидати на очах у сид¤чого собаки апортировочний предмет до ≥ншого предмета ≥, посилаючи собаку за предметом, по команд≥ "аппорт" домогтис¤, щоб вона брала т≥льки св≥й предмет.
ƒом≥гшись цього, в≥дпрацьовуванн¤ виб≥рки речей буде в≥дбуватис¤ значно легше.


¬иб≥рка реч≥ будуЇтьс¤ так: осторонь в≥д ≥нших собак, за вказ≥вкою дресирувальника, кладуть на чистому ≥ р≥вному м≥сц≥ два однакових за формою апортировочних предмета на в≥дстан≥ 20-30 см. один в≥д ≥ншого. ƒресирувальник на 3-4 м в≥д покладених предмет≥в, краще по напр¤мку в≥тру, саджаЇ собаку (собака знаходитьс¤ на пов≥дц≥). ƒаЇ њй обнюхати св≥й апортировочний предмет, робл¤чи це так: л≥вою рукою легко бере собаку за морду, тримаючи предмет у прав≥й руц≥, п≥дносить його до мочки носа ≥ вимовл¤Ї команду "нюхай". ѕ≥сл¤ цього, потерши предмет руками, в≥дходить в≥д собаки ≥ на очах у нењ кладе його до двох ран≥ше покладених предмет≥в (а ≥нод≥, не сход¤чи з м≥сц¤, кидаЇ його). ѕот≥м повертаЇтьс¤ до собаки. Ѕере собаку за морду л≥вою рукою, а долоню правоњ руки п≥дносить до мочки носа. ќдночасно з цим к≥лька раз≥в у ласкав≥й ≥нтонац≥њ вимовл¤Ї команду "нюхай", "нюхай". якщо рука в≥дчуваЇ, що собака принюхуЇтьс¤, дресирувальник схвалюЇ собаку, вимовл¤Ї команди "добре", "нюхай". ѕ≥сл¤ цього жестом правоњ руки показуЇ собац≥ на лежач≥ предмети, посилаЇ собаку до них, йдучи поруч за собакою ≥ вимовл¤ючи команду "нюхай". —обака по жесту дресирувальника ≥ команд≥ "нюхай" п≥дходить до лежачих на земл≥ предмет≥в ≥, у де¤ких випадках, спочатку схоплюЇ перший предмет, що потрапивс¤, без принюхуванн¤. ƒресирувальник не допускаЇ цього, вимовл¤Ї в загрозлив≥й ≥нтонац≥њ команду "нюхай", "нюхай", змушуючи собаку кинути неправильно схоплений предмет, наводить на шуканий предмет ≥ змушуЇ його вз¤ти.  оли собака в≥зьме шуканий предмет, дресирувальник даЇ команду "добре". якщо ж собака принюхуЇтьс¤ точно до шуканого предмета, але самост≥йно не бере його, дресирувальник надаЇ собац≥ допомогу - вимовл¤Ї команди "апорт", "добре". ≤ ¤к т≥льки собака в≥зьме шуканий предмет, п≥дкликаЇ њњ до себе ≥ гладить.


” тому ж випадку, коли собака обнюхала предмети ≥ правильно вз¤ла шукану р≥ч, дресирувальник подаЇ команди "добре", "добре", "до мене". Ѕере в собаки предмет, гладить њњ ≥ даЇ ласощ≥. –екомендуЇтьс¤ п≥сл¤ цього 1-2 хвилини погратис¤ ≥з собакою.
ѕрот¤гом зан¤тт¤ собаку пускають на виб≥рку не б≥льш 2-3 раз≥в. “реба домагатис¤ при цьому, щоб останн≥й пуск собаки на виб≥рку був завжди вдалим ≥ був закр≥плений ласощами.
” тих випадках, коли собака помил¤Їтьс¤ ≥ бере той самий предмет два рази, сл≥д його вилучити ≥ зам≥нити ≥ншим.
якщо дресирувальник бачить, що собака слабко розр≥зн¤Ї предмет або ви¤вл¤Ї прагненн¤ брати будь-¤к предмет, варто в≥двести собаку в≥д речей ≥, посадивши њњ, дати знову обнюхати р≥ч ≥ руку, а пот≥м знову пустити на виб≥рку.


ќкрем≥ собаки погано йдуть на виб≥рку речей. ” таких випадках рекомендуЇтьс¤ на очах у собаки кинути св≥й апортировочний предмет до ≥ншим ≥ в≥дразу по командах "апорт" ≥ "нюхай" пустити њњ.
ѕрагнучи вз¤ти кинутий предмет, собака буде принюхуватис¤ до предмет≥в ≥ схопить предмет з≥ знайомим њй запахом. ÷ей момент ≥ повинен вловити дресирувальник ≥ поЇднати його з командою "нюхай", закр≥плюючи ласощами.
ƒресирувальник ч≥тко повинен знати обираний предмет ≥ м≥сце, де в≥н лежить. ѕлутанина тут зовс≥м неприпустима, вона ускладнюЇ ≥ зат¤гуЇ в≥дпрацьовуванн¤ навику. ƒресирувальник не повинен торкатис¤ руками ≥нших предмет≥в, щоб не залишити на них свого запаху.


Ќе сл≥д забувати, що основною командою в цьому прийом≥ Ї команда "нюхай", що означаЇ загальний сигнал до принюхуванн¤ ≥ до розр≥зненн¤ запах≥в.  оманди "апорт" або "добре" застосовують т≥льки тод≥, коли собака точно обнюхуЇ шуканий предмет, але не бере його в зуби.  оманду "фу" вимовл¤ють т≥льки в м'¤кому тон≥ ≥ т≥льки в тому випадку, ¤кщо собака по команд≥ "нюхай", поданоњ в загрозливому тон≥, не кидаЇ неправильно уз¤ту р≥ч.
ѕри правильн≥й ≥ своЇчасн≥й дач≥ перерахованих вище команд, своЇчасному заохоченн≥ собаки, останн¤ пор≥вн¤но швидко починаЇ принюхуватис¤ до лежачих предмет≥в ≥ правильно вибирати шуканий запах серед ≥нших.


ѕри п≥дход≥ з обраною р≥ччю собака повинна с≥дати перед дресирувальником ≥ по команд≥ "дай" в≥ддавати р≥ч.
ѕ≥сл¤ того, ¤к собака буде безпомилково вибирати предмети дресирувальника п≥сл¤ обнюхуванн¤ його руки, собаку посилають на виб≥рку з обнюхуванн¤м реч≥. “аким чином, умови роботи дл¤ собаки трохи ускладнюютьс¤. ” цьому випадку дресирувальник зам≥сть руки даЇ обнюхувати собац≥ свою р≥ч.
як т≥льки собака при обнюхуванн≥ реч≥ правильно буде вибирати предмет дресирувальника, к≥льк≥сть сторонн≥х предмет≥в зб≥льшуЇтьс¤ до 6. якщо спочатку предмети клали одна особа, то тепер своњ предмети кладуть б≥льше ос≥б, цим зб≥льшують к≥льк≥сть запах≥в, серед ¤ких собака буде вибирати шукану р≥ч.


Ќадал≥, з метою виробленн¤ в собаки б≥льш тонкого диференц≥юванн¤, к≥льк≥сть предмет≥в з р≥зними запахами зб≥льшують до 6-8 штук. јпортировочн≥ предмети перем≥шують з ≥ншими речами. ”р≥зноман≥тнюЇтьс¤ розкладка предмет≥в. „ас пуску собаки на виб≥рку поступово в≥дт¤гаЇтьс¤ на к≥лька хвилин.  оманди допом≥жного характеру не застосовують ≥ залишаЇтьс¤ лише одна основна команда "нюхай". —обака починаЇ працювати без пов≥дц¤.
ƒл¤ перев≥рки того, наск≥льки правильно собака вибираЇ р≥ч дресирувальника, останню зовс≥м закривають ≥ншими предметами. —обац≥ даЇтьс¤ повна самост≥йн≥сть при виб≥рц≥.
ѕ≥сл¤ того, ¤к собака з обнюхуванн¤ реч≥ дресирувальника буде ч≥тко ≥ без помилок вибирати його р≥ч з ≥нших сторонн≥х предмет≥в, њњ переключають на виб≥рку "чужих" речей.


¬иб≥рка "чужих" речей спочатку проводитьс¤ в полегшених умовах. ƒв≥ особи кладуть три предмети на 12-20 см один в≥д ≥ншого (апорти). ѕерший кладе два предмети, другий - один (другий буде служити пом≥чником).
ѕом≥чник, що поклав один предмет, залишаЇ дресирувальников≥ ¤ку-небудь р≥ч з≥ своњм запахом (головний уб≥р, рукавички ≥ т.п.).
ƒресирувальник, ¤к ≥ при виб≥рц≥ "своЇњ" реч≥, у 3-4 м в≥д покладених предмет≥в саджаЇ собаку, бере обережно р≥ч, залишену пом≥чником, ≥ даЇ њњ обнюхати собац≥. ѕ≥сл¤ цього цю р≥ч кладе на землю б≥л¤ себе ≥ жестом з командою "нюхай" посилаЇ собаку на виб≥рку.


” перш≥ два-три рази собака звичайно буде шукати серед лежачих предмет≥в р≥ч ≥з запахом дресирувальника. ƒресирувальник даЇ в загрозлив≥й ≥нтонац≥њ команду "нюхай".
” де¤ких випадках собака буде повертатис¤ до дресирувальника, не вибравши ≥ не вз¤вши предмета. ” такому випадку дресирувальник удруге даЇ собац≥ обнюхати р≥ч ≥ знову посилаЇ на виб≥рку. ≤нод≥ п≥дводить собаку безпосередньо до реч≥, показуючи на нењ рукою. ÷ей прийом повторюЇтьс¤ 3-4 рази.
ѕри правильн≥й виб≥рц≥ дресирувальник п≥дкликаЇ собаку ≥ заохочуЇ њњ командою "добре", згладжуванн¤м ≥ дачею ласощ≥ (м'¤са).


ќск≥льки обнюхуванн¤ реч≥ при виб≥рц≥ "своњх" речей у собаки в≥дпрацьовано, прийом виб≥рка "чужих" речей в≥дпрацьовуЇтьс¤ набагато швидше. « переходом на виб≥рку "чужих" предмет≥в не сл≥д повертатис¤ до виб≥рки реч≥ з запахом дресирувальника, тому що це буде збивати собаку при наступних зан¤тт¤х по виб≥рц≥ "чужих" предмет≥в.
¬иб≥рка "чужих" предмет≥в поступово ускладнюЇтьс¤. –еч≥ р≥зноман≥т¤ть за формою, розм≥ром ≥ к≥льк≥сть њх зб≥льшують.


ƒресирувальник повинен особливо уважно спостер≥гати при виб≥рц≥ за д≥¤ми собаки, не допускаючи помилок у дач≥ допом≥жних команд, добре знати обраний предмет серед ≥нших речей пом≥чника.
ћ≥сц¤, де розкладають предмети дл¤ виб≥рки, повинн≥ част≥ше м≥н¤тис¤. «м≥нюють ≥ пом≥чника.
 оли собака, ¤ка пущена на виб≥рку без пов≥дц¤, ч≥тко, без помилок вибираЇ "чужу" р≥ч, цю собаку перев≥р¤ють так називаною "сл≥пою" виб≥ркою. ” цьому випадку дресирувальник не знаЇ реч≥, що повинна буде вибрати собака. ÷е зан¤тт¤ проводить ≥нша особа - звичайний кер≥вник зан¤тт¤ми.


Ќер≥дко недосв≥дчен≥ дресирувальники при в≥дпрацьовуванн≥ навику допускають помилки. Ќайб≥льш характерн≥ з них наступн≥.
1) –озкладка речей з на¤вн≥стю на них, кр≥м ≥ндив≥дуального запаху, ≥нших небажаних запах≥в, ¤к то: м'¤са, слини собак ≥ ≥н. пахучих речовин, що залучають собаку до виб≥рки ≥ п≥дн¤тт¤ нешуканоњ реч≥.
2) –≥зниц¤ св≥жост≥ запах≥в при виб≥рц≥ "чужих" речей, тобто коли обирану р≥ч перед розкладкою посилено натирають, а ≥нш≥ реч≥ в руках пом≥чника залишаютьс¤ з меншим запахом. ÷е приводить до того, що собака вибираЇ р≥ч не по ≥ндив≥дуальному запаху пом≥чника, а по св≥жост≥ або сил≥ запаху.
3) «айв≥ д≥њ дресирувальника в момент в≥дпрацьовуванн¤ прийому ведуть до утворенн¤ небажаних зв'¤зк≥в.
Ќаприклад: ¤кщо допом≥жн≥ команди "апорт" ≥ "добре" дресирувальник увесь час буде вимовл¤ти в момент, коли собака т≥льки ще маЇ нам≥р уз¤ти шуканий предмет, то в цьому випадку в собаки установитьс¤ небажаний зв'¤зок, ≥ собака буде робити виб≥рку не по запаху, а по команд≥. јбо досить дресирувальников≥ к≥лька раз≥в зробити крок назад у момент, коли собака т≥льки ще принюхуЇтьс¤ до речей, ¤к вона буде вибирати першу р≥ч, що потрапилас¤, ≥ п≥дносити до дресирувальника.


ƒресирувальник зобов'¤заний дуже уважно стежити за своњми д≥¤ми, не допускаючи зайвих рух≥в у момент виб≥рки.
ѕрийом можна вважати в≥дпрацьованим у тому випадку, ¤кщо собака без допомоги дресирувальника ч≥тко вибираЇ "чуж≥" реч≥ з 6-8 р≥зних предмет≥в.


©ZVERI WEB-DIZAYNA - 2003.

 

Сайт управляется системой uCoz