Muhtar.net
 
“–≈Ќ”¬јЌЌя —Ћ”∆Ѕќ¬»’ —ќЅј 
 


÷≥ль - закр≥пленн¤ й удосконаленн¤ вироблен¤ в собаки навик≥в дл¤ службового њњ використанн¤.
ўоб собаки могли безв≥дмовно працювати в р≥зноман≥тних умовах м≥сцевост≥, у р≥зн≥й обстановц≥ ≥ бути ц≥лком повноц≥нними службовими собаками, њм потр≥бно систематичне планове тренуванн¤. Ѕез тренуванн¤ вироблен≥ в собаки навики поступово згасають.  р≥м того, умови, в ¤ких проходить дресируванн¤ собак, не забезпечують ус≥х тих вимог, що пред'¤вл¤ють до собаки в практиц≥ службового њњ використанн¤.


ќсобливо важливо зм≥цнювати в собаки т≥ навики, що Ї головними при њњ використанн≥. Ќаприклад, дл¤ пошукових собак такими навичками будуть: робота по сл≥ду, виб≥рка предмет≥в, обшук м≥сцевост≥. ƒл¤ вартових собак - тривале насторожуван¤ ≥ про¤в тривалого голосного голосу на шорохи поблизу посту ≥ т.д.
“ренувальн≥ зан¤тт¤ не повинн≥ носити випадкового характеру. ¬они повинн≥ бути заздалег≥дь добре продуман≥ ≥ спланован≥.


ѕри тренуванн≥ собак, ¤к ≥ в пер≥од дресируванн¤, сл≥д дотримуватис¤ основного правила - поки собака не буде досить ч≥тко виконувати той або ≥нший прийом у менш складних умовах, не можна р≥зко ускладнювати ц≥ умови. Ќаприклад, не можна зб≥льшувати в≥дразу в к≥лька раз≥в час витримку в собак або вводити занадто сильн≥ в≥двол≥каюч≥ подразники, до ¤ких собака ще не п≥дготовлена.
’арактер ускладнень, що ввод¤тьс¤, ≥ види удосконаленн¤ навик≥в повинн≥ завжди в≥дпов≥дати вимогам практики використанн¤ собаки.


“ренуванн¤ прийомами загального дресируванн¤. “ренуванн¤ собак прийомам загального дресируванн¤ пол¤гаЇ, головним чином, в удосконалюванн≥ навик≥в собаки в м≥сцевих умовах.
” ход≥ тренувальних зан¤ть у собак виробл¤Їтьс¤ ч≥тк≥сть ≥ безв≥дмовн≥сть у виконанн≥ команди, њхньоњ ≥нтонац≥њ, а також ≥ жест≥в.
«ан¤тт¤ провод¤ть без пов≥дц¤.


” тренуванн≥ собак не можна не використовувати прийоми загального дресируванн¤, тому що вони Ї основою дл¤ спец≥ального дресируванн¤. якщо собака буде безв≥дмовно виконувати команди прийом≥в загального дресируванн¤, вона добре ≥ безв≥дмовно буде виконувати команди будь-¤ких спец≥альних прийом≥в.


“ренуванн¤ спец≥альним прийомам.

а) ¬иб≥рка речей. “ренуванн¤ собаки у пошуков≥й служб≥ по прийому "виб≥рка речей" Ї одним з головних метод≥в у пол≥пшенн≥ навику розр≥зненн¤ запаху ≥ розвитку навику принюхуванн¤ по команд≥ "нюхай".
ƒл¤ тренуванн¤ обладнуЇтьс¤ спец≥альний квадрат, у ¤кому пост≥йно знаход¤тьс¤ р≥зноман≥тн≥ предмети.
якщо собака п≥дготовлена до виб≥рки реч≥ т≥льки свого дресирувальника, останн≥й п≥дводить собаку до квадрата, саджаЇ њњ перед ним, кидаЇ або кладе св≥й предмет у квадрат серед речей, що там знаход¤тьс¤, п≥сл¤ чого повертаЇтьс¤ до собаки ≥ в≥дпов≥дним пор¤дком посилаЇ њњ на виб≥рку.
якщо ж собака п≥дготовлена дл¤ виб≥рки "чужих" предмет≥в, дресирувальник приходить до квадрата з пом≥чником, що кидаЇ одну свою р≥ч у квадрат, а другу свою р≥ч даЇ дресирувальников≥ дл¤ обнюхуванн¤ њњ собакою, п≥сл¤ чого собаку пускають на виб≥рку.
“ренуванн¤ собак у виб≥рц≥ речей посл≥довно ускладнюють.  ≥льк≥сть сторонн≥х предмет≥в з р≥зними запахами поступово зб≥льшують.

б) —л≥дова робота. “ренуванн¤ собаки у прийом≥ "робота по сл≥ду" провод¤ть на р≥зноман≥тн≥й м≥сцевост≥, приблизних до умов, у ¤ких застосовують пошукових собак у практичн≥й робот≥.
як ≥ в пер≥од дресируванн¤, прокладка сл≥д≥в проводитьс¤ з наступним поступовим њхн≥м ускладненн¤м.
Ќе можна зб≥льшувати довжину сл≥ду в≥дразу на к≥лька к≥лометр≥в або подовжувати час давнини сл≥ду в≥дразу на к≥лька годин. ÷е може привести до зриву роботи.
—л≥ди прокладають контрольн≥ ≥ "сл≥п≥", чергуючи њх.
¬елике практичне значенн¤ маЇ тренуванн¤ пошукового собаки на сл≥дах з перешкодами, що зустр≥чаютьс¤ на шл¤ху сл≥ду: дорога, р≥ка ≥ т.п.

ќсобливо велика увага варто прид≥л¤ти проробц≥ сл≥д≥в, прокладених через населен≥ пункти, де собака найчаст≥ше збиваЇтьс¤ з≥ сл≥ду.
”зимку при на¤вност≥ сн≥жного покриву тренуванн¤ собаки в робот≥ з≥ сл≥ду рекомендуЇтьс¤ проводити по стежках ≥ дорогам. Ќе сл≥д часто тренувати сл≥дами, прокладеним по сн≥жному покрив≥ з ¤скраво вираженими в≥дбитками взутт¤ на сн≥гу. ѕри частому тренуванн≥ по таких сл≥дах у собаки може виробитис¤ небажаний зв'¤зок на р≥зко виражен≥ в≥дбитки, що в наступному буде заважати собац≥ в сл≥дов≥й робот≥.
“ренуванн¤ собаки в робот≥ по сл≥ду в населених пунктах пер≥одично провод¤ть у комплекс≥ з обшуком прим≥щень. ƒл¤ цього пом≥чники ≥дуть безпосередньо по сл≥ду в нежил≥, а надал≥ й у житлов≥ будинки. ƒл¤ укритт¤ пом≥чник≥в використовують п≥двали й ≥нш≥ притулки.

” собаки пошуковоњ служби в процес≥ тренуванн¤ повинно удосконалюватис¤ диференц≥юванн¤ запах≥в, головним чином виб≥ркою сл≥ду з р¤ду ≥нших сл≥д≥в ≥ самост≥йним ви¤вленн¤м сл≥ду на м≥сцевост≥. „аст≥ше практикуЇтьс¤ проробленн¤ "сл≥пих" сл≥д≥в. ” цьому випадку перев≥р¤Їтьс¤ не т≥льки навик собаки в робот≥ з≥ сл≥ду, але й ум≥нн¤ дресирувальника в керуванн≥ собакою на вих≥дн≥й точц≥ ≥ на сл≥д≥.
ѕри тренуванн≥ собак значну роль грають пом≥чники дресирувальника.
як пом≥чник≥в ≥нод≥ залучають ос≥б, що не знають дресируванн¤ собак, тому вони повинн≥ бути добре про≥нструктован≥ дресирувальником.

” робот≥ по сл≥ду пом≥чники повинн≥ пост≥йно м≥н¤тис¤, од¤г ≥ взутт¤ на них повинн≥ р≥зноман≥титис¤. як пом≥чник≥в краще залучати ос≥б з м≥сцевого населенн¤ р≥зноњ стат≥.
“ренуванн¤ по обшуку м≥сцевост≥ ≥ сторожуванн≥. “ренуванн¤ провод¤ть, ¤к правило, в ускладнених умовах м≥сцевост≥, у р≥зний час ≥ найчаст≥ше в темний час доби.
–еч≥ на д≥л¤нц≥ м≥сцевост≥ розкидають без ус¤коњ системи. „астину речей ретельно маскують. —обаку пускають на обшук без пов≥дц¤.

“ренуванн¤ по обшуку м≥сцевост≥ робл¤ть у комплекс≥ з≥ сторожуванн¤м ≥ роботою по сл≥ду. ” залежност≥ в≥д п≥дготовленост≥ собак по обшуку м≥сцевост≥ тренуванн¤ може початис¤ в≥дразу з пуску собаки на розшук предмет≥в ≥ людини.
¬≥д знайдених собакою предмет≥в проробл¤Їтьс¤ сл≥д пом≥чника.
“ренуванн¤ вартових собак. —обак, п≥дготовлених дл¤ сторожовки, тренують на тих же м≥сц¤х, де њх мають застосовувати дл¤ служби, переважно в н≥чний час ≥ рано ранком.

„ас в≥д часу вартових собак тренують у комплекс≥ з в≥дмовою в≥д корму.
” тому випадку, коли собаку застосовують на в≥льн≥й сторожовц≥, пом≥чник пер≥одично проникаЇ безпосередньо до собаки на охоронювану нею територ≥ю ≥ вступаЇ з нею в боротьбу.
¬ ≥нших випадках собак тренують, головним чином, на виклик у них тривалого насторожуванн¤ ≥ голосного гавкоту.

ѕом≥чники, що використовуютьс¤ дл¤ тренуванн¤ вартових собак, повинн≥ бути завжди од¤гнен≥ в м≥цн≥ дресирувальн≥ костюми, щоб уникнути покус≥в собакою.
“ренуванн¤ по п≥двищенню активно-оборонноњ реакц≥њ ≥ загальноњ недов≥рливост≥ собак до сторонн≥х ос≥б виробл¤Їтьс¤ паралельно прийомам загального дресируванн¤ ≥ прийомам спец≥ального циклу.


©ZVERI WEB-DIZAYNA - 2003.

 

Сайт управляется системой uCoz