Muhtar.net
 
–ќ«¬»Ќ≈ЌЌя «Ћќ—“≤, «ј“–»ћ ј ≤  ќЌ¬ќ…
 


÷≥ль прийому - виробити в собаки ст≥йк≥ навики пересл≥дувати ≥ затримувати "чужоњ" людини, активно вести з нею боротьбу, охорон¤ти њњ при конвоюванн≥ ≥ захищати хаз¤њна при напад≥ на нього затриманого.
ѕри в≥дпрацьовуванн≥ навику умовним подразником буде команда "фасс" ≥ жест - в≥льне викиданн¤ правоњ руки уб≥к пом≥чника.
Ѕезумовними подразниками будуть: удари, що нанос¤тьс¤ собац≥ пом≥чником, затриманн¤ пом≥чника ≥ боротьба з ним п≥д час затримки.


ѕрийом варто вводити п≥сл¤ загального дресируванн¤ на початку проведенн¤ спец≥альних прийом≥в дресируванн¤ собак. ƒл¤ пошукових - коли собаку дресирують по сл≥ду пом≥чника, дл¤ сторожових - перед введенн¤м прийому "обшук м≥сцевост≥" ≥ дл¤ вартових,- одночасно з проведенн¤м зан¤ть "вартова служба",
ћетоди ≥ техн≥ка побудови прийому. «ан¤тт¤ провод¤тьс¤ при участ≥ пом≥чника, знайомого з методами ≥ техн≥кою дресируванн¤ собак. ѕеред початком проведенн¤ кожноњ вправи дресирувальник даЇ ≥нструктаж пом≥чников≥ на м≥сцевост≥, де будуть проводити зан¤тт¤ ≥з собакою. —обаку на час ≥нструктажу в≥двод¤ть в укритт¤. (ƒресирувальник н≥коли не повинен допускати свого сп≥лкуванн¤ з пом≥чником на очах у собаки.) ѕом≥чники, ¤к правило, повинн≥ м≥н¤тис¤ на кожному зан¤тт≥.


ѕерш≥ дн≥ зан¤ть необх≥дно проводити на м≥сцевост≥, що дозвол¤Ї пом≥чников≥ укритис¤. Ѕажано, щоб на д≥л¤нц≥ п≥д час зан¤ть але було руху сторонн≥х ос≥б, транспорту, худоби й ≥нших в≥двол≥каючих фактор≥в.
ƒресирувальник, прив'¤завши собаку за дерево або за спец≥альний к≥л, стаЇ в 2-3 кроках за собакою. ” цей же час через укритт¤ в 20-30 м напроти собаки з'¤вл¤Їтьс¤ пом≥чник, од¤гнений у дресирувальний халат. –ухаючи до прив'¤заноњ собаки, пом≥чник робить р≥зк≥ рухи руками, удар¤Ї джгутом або лозиною по чагарнику, трав≥, робл¤чи шум, зм≥нюЇ пози, руху, прис≥даЇ, л¤гаЇ, переповзаЇ ≥ т.п., ус≥л¤ко залучаючи увагу собаки ≥ збуджуючи њњ.
 оли собака на д≥њ пом≥чника ви¤вить голос, дресирувальник заохочуЇ собаку, подаЇ команди: "фасс",

"фасс", "добре". ѕ≥дходить до собаки ≥ показуЇ жестом уб≥к пом≥чника.
ѕом≥чник продовжуЇ наближатис¤ ≥ не доход¤чи до собаки 1-3 м зупин¤Їтьс¤, робить ще к≥лька р≥зких рух≥в, даЇ джгут або ганч≥рку собац≥ порвати ≥, ¤к би зл¤кавшись собаки, т≥каЇ за укритт¤. ƒресирувальник подаЇ команду "добре", "добре", а ¤к т≥льки пом≥чник сховавс¤ за укритт¤, пестить собаку, даЇ њй ласощ≥ ≥ веде на прогул¤нку в протилежну сторону в≥д пом≥чника, що укривс¤. „ерез 20-30 хвилин цю вправу повторюють (дл¤ незлобних собак).


«атримка. —обаку, що досить збуджуЇтьс¤ на пом≥чника ≥ тр≥паЇ джгут або ганч≥рку, що њй дав схопити пом≥чник, - варто пускати на затримку.
” наступн≥ дн≥ зан¤ть пом≥чник, рухаючи таким же пор¤дком, п≥дходить до собаки впритул. якщо собака не ви¤вл¤Ї до нього остраху, в≥н наносить собац≥ легк≥ удари джгутом по передн≥х к≥нц≥вках або бокам, даЇ схопити джгут ≥ т≥каЇ в напр¤мку укритт¤.
ƒресирувальник, знаход¤чись б≥л¤ собаки, подаЇ команду "фасс" ≥ заохочуЇ њњ командою "добре". ѕом≥чник наближаЇтьс¤ знову.


ƒресирувальник, розвиваючи в собаки активн≥сть до нападу, сам ¤к би нападаЇ на пом≥чника, робл¤чи в його сторону змахи рукою. ≤ п≥сл¤ того, коли пом≥чник, вдаривши собаку, почне т≥кати, дресирувальник швидко бере собаку на пов≥дц¤, пускаЇ њњ на затримку пом≥чника, що т≥каЇ

с командами "фасс", "фасс", "добре". —ам, тримаючи собаку на пов≥дц≥, намагаЇтьс¤ б≥гти швидше, дл¤ того щоб нат¤гом пов≥дц¤ не загальмувати активн≥сть собаки по пересл≥дуванню пом≥чника, що т≥каЇ.
ѕом≥чник, т≥каючи в≥д собаки, огл¤даЇтьс¤ ≥ стежить за њњ рухом. як т≥льки собака його наздожене, в≥н п≥дставл¤Ї њй правий рукав дресирувального костюма дл¤ хватки. —обака хватаЇ пом≥чника за правий рукав (а можливо в перший раз ≥ за ≥нше м≥сце дресирувального костюма), пом≥чник зупин¤Їтьс¤ й ≥нсценуЇ боротьбу ≥з собакою, ведучи себе таким чином, щоб завжди переможцем у ц≥й боротьб≥ був собака. Ѕоротьба повинна супроводжуватис¤ криками пом≥чника.


ƒресирувальник, п≥сл¤ того ¤к собака схопить пом≥чника, знову подаЇ команди "фасс" ≥ "добре" ≥ нат¤гаЇ пов≥дц¤, дл¤ того щоб не допустити покусу пом≥чника собакою. ѕеребираючи пов≥дц¤ в руках, наближаЇтьс¤ до собаки ≥ бере њњ за нашийник. ѕом≥чник повинен "сто¤ти сумирно", а собац≥ дають команду "поруч" ≥ в≥двод¤ть њњ в≥д пом≥чника на 2-3 кроки. ѕот≥м дресирувальник подаЇ пом≥чников≥ команду "л¤гай" ≥ веде собаку, гладить њњ, даЇ ласощ≥ ≥ вигулюЇ.
ѕри в≥дпрацьовуванн≥ навику можуть бути випадки, коли окрем≥ зл≥сн≥ собаки з м≥цною хваткою не в≥дпускають схоплений костюм, продовжуючи тр≥пати його. ” цьому випадку дресирувальник бере собаку за нашийник, подаЇ в строгому тон≥ команду "дай" ≥ робить ривок вперед ≥ нагору. —обака, намагаючись перехопити костюм

за ≥нше м≥сце, в≥дпускаЇ його. ƒресирувальник, використовуючи цей момент, в≥дводить собаку в≥д пом≥чника ≥ д≥Ї дал≥ так само, ¤к ≥ в першому випадку. ќкрем≥ собаки ≥ при цих умовах не в≥дпускають костюма. ” таких випадках пом≥чник зн≥маЇ його ≥ наносить удари собац≥. ѕриродно, що при цьому собака кидаЇ тр≥пати костюм ≥ кидаЇтьс¤ на пом≥чника. як т≥льки собака кинув тр≥пати костюм ≥ переключивс¤ на пом≥чника, дресирувальник подаЇ команду "добре", а пот≥м команду пом≥чников≥ "ст≥й", "л¤гай" ≥ в≥дводить собаку.


ћожуть бути собаки, що не хватають, а б≥гають з гавкотом навколо пом≥чника. ” цих випадках необх≥дний б≥льш обережний п≥дх≥д при в≥дпрацьовуванн≥ прийому; в≥дпрацьовуванн¤ його буде б≥льш тривким. ѕри дресируванн≥ таких собак у них необх≥дно спочатку домогтис¤ небо¤зн≥ сторонн≥х ос≥б. –озвиток злост≥ в таких собак варто проводити в груп≥, дл¤ чого собаку прив'¤зують м≥ж двома зл≥сних ≥ активними на сторонн≥х ос≥б собаками. ѕом≥чник наближаЇтьс¤ до собак з в≥дстан≥ 20-30 м ≥ п≥дходить до них упритул. ≤нсцен≥вка п≥дходу повинна бути побудована з видим≥стю остраху в пом≥чника, без сильних зорових ≥ шумових подразник≥в; по наближенн≥ до собак н≥ в ¤кому раз≥ не замахуватис¤ на собаку, що ви¤вл¤Ї де¤ке бо¤гузтво. ѕри в≥дпрацьовуванн≥ затримки з хваткою перший час рекомендуЇтьс¤ пускати такого собаку в пар≥ (суку з кобелем) з≥ зл≥сним собакою.


ѕ≥сл¤ р¤ду таких сум≥щень при активност≥ зл≥сних собак на пом≥чника, а також заохоченн¤ з боку дресирувальника в таких собак пасивно-оборонна реакц≥¤ на сторонн≥х ос≥б поступово зникаЇ.
Ќадал≥ в≥дпрацьовуванн¤ навику провод¤ть у звичайному пор¤дку.
ƒом≥гшись в≥д собаки активного наступу на пом≥чника при розвитку злост≥ ≥ затримки його при втеч≥, в≥дпрацьовуванн¤ навику ускладнюють.


ѕуск собаки на затримку пом≥чника, що т≥каЇ, провадитьс¤ без пов≥дц¤ ≥ без попереднього дражн≥нн¤ собаки. ” собаки в≥дпрацьовуЇтьс¤ хватка з перехоплюванн¤м, дл¤ чого пом≥чник спочатку п≥дставл¤Ї собац≥ правий рукав, а коли собака за нього схопитьс¤, наносить њй легк≥ удари л≥вою рукою. ≤ ¤к т≥льки собака в≥дпустить правий рукав, пом≥чник, п≥дставл¤Ї њй л≥вий. ” процес≥ таких д≥й необх≥дно привчити собаку хватати за ту руку або ногу, ¤кий пом≥чник намагаЇтьс¤ завдати удару собац≥.
“ому пом≥чник, ≥нсценуючи боротьбу ≥з собакою, повинен намагатис¤, щоб собака завжди брав за ногу, за руку, ¤кий в≥н оборон¤Їтьс¤. ѕри затримц≥ пом≥чника дресирувальник повинен допомагати собац≥ в боротьб≥ з ним, розвиваючи в собаки зл≥сть на пом≥чника. ќднак сам акт боротьби повинен бути коротким - 1-2 хвилини.

 онвоюванн¤. ¬иробивши в собаки навик активноњ затримки що т≥каЇ, варто почати виробленн¤ навику конвоюванн¤ затриманого. ƒл¤ цього дресирувальник п≥сл¤ затримки в≥дводить собаку в≥д затриманого пом≥чника на 4-5 кроки назад, подаЇ пом≥чников≥ команду "кроком марш" ≥ ≥де ≥з собакою за ним. —обака знаходитьс¤ в положенн≥ "поруч" на короткому пов≥дц≥. Ќа початку руху, подають собац≥ команду "охорон¤й". —початку, ¤к правило, собака буде сильно нат¤гати пов≥дц¤, прагнучи вперед. ƒресирувальник у строгому тон≥ подаЇ команду "поруч" ≥ робить ривок пов≥дцем назад. ƒомагатис¤ спок≥йного ≥ настороженого руху собаки при конвоюванн≥ без пов≥дц¤ ≥де поступово.


 онвойного довод¤ть до м≥сц¤, де знаходитьс¤ кер≥вник зан¤ть, ¤кому ≥ здаЇтьс¤ затриманий. якщо ж такого нема, то, пров≥вши метр≥в 80-100, пом≥чников≥ подаЇтьс¤ команда "л¤гай", ≥ собаку в≥двод¤ть. —обац≥ подаЇтьс¤ команда "добре", њњ глад¤ть, дають ласощ≥, п≥сл¤ чого вигулюють. ѕом≥чник встаЇ ≥ непом≥тно дл¤ собаки ≥де.
ƒл¤ того щоб виробити в собаки пост≥йну насторожен≥сть на пом≥чника, в≥н, рухаючись вперед, через плече спостер≥гаЇ за собакою й у випадку найменшого в≥двол≥канн¤ собаки - робить втечу. ƒресирувальник подаЇ команду "фасс" ≥ затримуЇ що ут≥кача.


ѕом≥чник пер≥одично ≥нсценуЇ напад на дресирувальника. ќстанн≥й, вступаючи в боротьбу з пом≥чником, подаЇ собац≥ команду "фасс".  оли собака накинетьс¤ на пом≥чника ≥ почне його тр≥пати, подаЇтьс¤ команда "добре". “аким чином, у собаки в≥дпрацьовуютьс¤ навику захисту свого хаз¤њна в≥д нападу на нього сторонн≥х.
” цей же пер≥од варто в≥дпрацьовувати в собаки ≥ в≥дмову в≥д корму, що даЇтьс¤ пом≥чником, ¤кий в≥н п≥дкидаЇ собац≥. —початку, ¤к ≥ при в≥дпрацьовуванн≥ прийому "в≥дмова в≥д корму", варто п≥дкидати к≥сту. ѕом≥чник, п≥дкидаючи к≥сту, стежить за собакою, ≥ ¤кщо собака намагаЇтьс¤ њњ вз¤ти, в≥н наносить собац≥ удар. —обаку, не вз¤вшу корм, дресирувальник заохочуЇ.


ƒал≥ в собаки в≥дпрацьовують навику байдужного ставленн¤ до постр≥л≥в в момент затримки. —початку постр≥ли провод¤тьс¤ третьою особою на в≥дстан≥ 80-100 м, ще в пер≥од, коли в≥дпрацьовуЇтьс¤ прийом "розвиток злост≥". ѕоступово, з кожним днем зан¤ть, стр≥л¤ючий наближаЇтьс¤ до собаки до 15-20 м, але знаходитьс¤ за укритт¤м. ѕот≥м постр≥ли робить дресирувальник п≥сл¤ пуску собаки на затримку (тод≥, коли собака вже вступила в боротьбу з пом≥чником). Ќадал≥ стр≥л¤нина провадитьс¤ в р≥зних вар≥антах затримки ≥ конвою. ѕровадитьс¤ ≥ двосторонн¤ стр≥л¤нина, коли стр≥л¤ють ≥ дресирувальник ≥ пом≥чник.


« метою безпеки постр≥ли повинн≥ завжди проводитис¤ на де¤кому в≥ддаленн≥ друг в≥д друга, а також ≥ в≥д собаки, ≥ т≥льки нагору.
ƒом≥гшись в≥д собаки в≥дсутност≥ уваги до постр≥л≥в, варто виробити в нењ затримку пом≥чника, що в≥дстр≥люЇтьс¤ з хваткою за руку, у ¤к≥й знаходитьс¤ збро¤.
” цей же час необх≥дно в≥дпрацьовувати затримку пом≥чника, що стр≥л¤Ї лежачи через укритт¤, з пуском собаки позаду ≥ збоку.


Ўл≥фуючи в≥дпрацьовуванн¤ навику, необх≥дно р≥зноман≥тити од¤г пом≥чник≥в ¤к по кольору, так ≥ за формою, тому що в практиц≥ часто в собак виробл¤Їтьс¤ небажаний зв'¤зок на костюм. ƒе¤к≥ собаки продовжують тр≥пати костюм п≥сл¤ того, ¤к пом≥чник його зн¤в, а сам ут≥к. ўоб усунути це, необх≥дно при зан¤тт¤х пер≥одично змушувати пом≥чника зн≥мати костюм, обов'¤зково переключаючи собаку з костюма на пом≥чника, а також практикувати при затримц≥ п≥дкид собац≥ костюма. ƒл¤ цього пом≥чник бере в руки, а краще залишаЇ на м≥сцевост≥ по шл¤ху свого нам≥ченого руху другий дресирувальний костюм. ≤ в той момент, коли собака доган¤Ї пом≥чника, в≥н п≥дставл¤Ї њй запасний костюм.  оли собака схопитьс¤ за костюм, пом≥чник кидаЇ його на землю ≥ б≥жить дал≥, спостер≥гаючи за собакою.


якщо собака залишилас¤ з кинутим костюмом ≥ його тр≥паЇ, пом≥чник повертаЇтьс¤, наносить собац≥ удари, переключаючи на себе.
ƒресирувальник при в≥дпрацьовуванн≥ такоњ вправи повинний намагатис¤ вчасно п≥дб≥гти до собаки, дати њй у строгому тон≥ голосно команду "фу", а ¤кщо треба - ≥ сильний ривок з командою "фасс", переключаючи собаку на пом≥чника.
¬≥дробку навику варто вважати зак≥нченим, коли собака по команд≥ дресирувальника буде активно затримувати пом≥чник≥в, буде настороженою при конвоњ затриманого ≥ буде захищати дресирувальника при напад≥ на нього.


©ZVERI WEB-DIZAYNA - 2003.

 

Сайт управляется системой uCoz